Simpul Pramuka

1. Simpul Mati
       Simpul mati berfungsi untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin.

2. Simpul Pangkal
       Simpul pangkal berfungsi untuk mengikatkan tali pada kayu / tiang, akan tetapi bisa juga memulai suatu ikatan.
3. Simpul Jangkar
       Simpul jangkar berfungsi untuk mengikatkan tali pada tiang dan mudah dilepas kembali.
4. Simpul Hidup
       Simpul hidup berfungsi untuk mengikatkan tali pada tiang tetapi mudah dibuka kembali dan untuk menjerat hewan.

Leave a Reply

Powered by Blogger.